Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Voorstel van wet: artikel XIV, onderdelen B, C en D

Memorie van toelichting: algemeen deel p. 41, artikelsgewijze toelichting p. 67

De vergroening in het fiscale stelsel bereikt langzaam maar zeker ook Caribisch Nederland. Alleen is het de vraag of over deze zaken vanuit Nederland wel goed wordt nagedacht met voldoende kennis over de eilanden. Reeds vele jaren bestaat in de algemene bestedingsbelasting (ABB) al een 0%-tarief voor de invoer van zogenoemde ‘zeer zuinige auto’s; voertuigen met zeer lage CO2-uitstoot. Blijkbaar had dat niet het gewenste effect, dan wel zijn hier andere inzichten over ontstaan. Thans wordt voorgesteld om het 0%-tarief in de ABB alleen toe te passen op auto’s die geen CO2 uitstoten; dus een invoervrijstelling voor uitsluitend elektrische auto’s.

Rubriek(en)
Belastingplan 2020
Heffingen Caribisch Koninkrijk
Instantie
MvF
Datum instantie
17 september 2019
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2019/0099
Aflevering
19 december 2019
Auteur(s)
Jeroen Adeler
YellowTree Tax

X