Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(88)
  • Commentaar NLFiscaal(5)
  • Literatuur(5)
  • Recent(9)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

Rechtbank Gelderland heeft in een uitspraak van 1 april 2021 geoordeeld over de ontvankelijkheid van het bezwaar van X (belanghebbende). Daarbij is vastgesteld dat dat bezwaar zich richtte tegen de afwijzing van een verzoek om ambtshalve vermindering van de aanslag IB/PVV 2009. De Rechtbank heeft overwogen dat en waarom een dergelijke uitspraak op bezwaar niet openstaat voor bezwaar en beroep. De Rechtbank heeft vervolgens geoordeeld dat het bezwaar terecht niet-ontvankelijk is verklaard en dat het beroep daarom kennelijk ongegrond was.

X is tegen deze uitspraak in verzet gegaan maar Rechtbank Gelderland verklaart dat ongegrond.

De Inspecteur heeft met een onjuiste rechtsmiddelverwijzing niet het in rechte te honoreren vertrouwen gewekt dat toch bezwaar en beroep openstaat. Door vertrouwen kan geen rechtsgang worden geopend die op grond van de wet niet bestaat, oordeelt de Rechtbank.

Indien sprake is van geleden schade door gewekt vertrouwen, zal dit alleen bij de civiele rechter aan de orde kunnen worden gesteld. De Rechtbank mag de inhoud van de zaak niet beoordelen.

 

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2009
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
20 december 2021
Rolnummer
20/1077
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2021:6827
bwbr0002320&artikel=26,bwbr0011353&artikel=9.6

X