Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(4)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(1)
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(3)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

De Inspecteur heeft verzoeken om toepassing van de 30%-regeling voor de tewerkstelling van A bij X (LLP; belanghebbende) toegewezen vanaf 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2019. Hierbij is rekening gehouden met een periode van eerder verblijf in Nederland van A van januari 1996 tot en met december 2001.


De Inspecteur heeft een (nieuw) verzoek van 6 februari 2019 om toepassing van de 30%-regeling vanaf 1 maart 2019 tot en met 29 februari 2020 ten aanzien van A afgewezen.


In geschil is of dat terecht is. In het betreffende verzoek is aangegeven dat het eerdere verblijf van A in januari 1997 is aangevangen in plaats van in januari 1996, zodat abusievelijk is uitgegaan van een looptijdvermindering van 72 maanden in plaats van 60 maanden.


Er is geen rechtsregel die zich ertegen verzet dat een nieuw verzoek wordt gedaan nadat reeds (onherroepelijk) op een eerder verzoek is beslist. Het feit dat een eerdere beschikking formele rechtskracht heeft, leidt niet tot het ontbreken van een wettelijke grondslag voor een nieuw verzoek of een verzoek om terug te komen op de eerdere beschikking, oordeelt Rechtbank Noord-Holland.


In casu is niet in geschil dat het eerdere verblijf van A in januari 1997 is aangevangen en dat de vermelding januari 1996 in eerdere verzoeken op een fout berustte. Alle betrokken partijen zijn bij de aanvragen en beschikkingen van de onjuiste aanvang van het verblijf van A en daarmee het einde van de looptijd van de 30%-bewijsregel uitgegaan. Niet in geschil is dat bij het uitgaan van de juiste gegevens het einde van de looptijd 29 februari 2020 is. Voort is het verzoek (ruimschoots) tijdig gedaan. In een dergelijk geval van een voor beide partijen evidente onjuistheid staat de formele rechtskracht van de afgegeven beschikkingen niet in de weg aan het afgeven van een nieuwe beschikking met de juiste einddatum.


Het beroep is gegrond. De 30%-bewijsregeling dient wat betreft het dienstverband van A bij X van 1 juni 2018 tot en met 29 februari 2020 te worden toegepast.

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
1 juni 2018 t/m 29 februari 2020
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
22 september 2021
Rolnummer
20/2757
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2021:10635
NLF-nummer
NLF 2021/2238
Aflevering
25 november 2021
bwbr0002489&artikel=10ei,bwbr0005537&artikel=4:6

X