Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 19 oktober 2016 is in een door X (belanghebbende) verhuurde woning een hennepkwekerij aangetroffen. De politie is vervolgens een strafrechtelijk onderzoek naar X gestart. Gegevens uit het onderzoek zijn aan de Inspecteur verstrekt. Die heeft een belastingcontrole ingesteld naar de aangiften IB/PVV 2012 tot en met 2016 van X.

Aan X zijn (navorderings)aanslagen opgelegd waarbij rekening is gehouden met inkomsten uit hennepteelt. De (navorderings)aanslagen zijn mede gebaseerd op een negatief netto privé dat uit een vermogensvergelijking blijkt.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de Inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat X zelf de gebruiker van de woning was en dat de inkomsten uit de teelt van hennep aan X moeten worden toegerekend. De Inspecteur baseert de correcties niet (langer) op het rapport dat is opgesteld in het kader van het strafrechtelijk onderzoek, maar op de vermogensvergelijking die is opgemaakt ten tijde van de belastingcontrole.

In hoger beroep is met betrekking tot de grondslag van de (navorderings)aanslagen dan ook alleen nog de vermogensvergelijking zoals deze door de Inspecteur in eerste aanleg is overgelegd relevant, oordeelt Hof Den Bosch.

Voor het jaar 2012 is sprake van een nieuw feit om na te vorderen. Voor de jaren 2013 en 2014 is sprake van kwade trouw. Het Hof acht aannemelijk dat X in de onderhavige jaren inkomsten heeft genoten die hij niet in zijn aangiften heeft verantwoord. De correcties blijven met omkering en verzwaring van de bewijslast in stand. De door de Rechtbank vastgestelde boetes zijn voorts passend en geboden.

Alleen ten aanzien van het jaar 2015 is het hoger beroep gegrond omdat de Rechtbank het inkomen hoger heeft vastgesteld dan bij de uitspraak op bezwaar (verbod van reformatio in peius).

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2012-2016
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
3 november 2022
Rolnummer
21/00686; 21/00687; 21/00688; 21/00689; 21/00690; 21/00691; 21/00692; 21/00693; 21/00694; 21/00695
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:4037
NLF-nummer
NLF 2022/2400
Aflevering
8 december 2022
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=27e,bwbr0002320&artikel=27e

Naar de bovenkant van de pagina