Direct naar content gaan

Samenvatting

X (nv; belanghebbende) exploiteert supermarkten, drogisterijen en een webwinkel.

Zij bepleit in deze procedure dat op de levering van zelfzorgproducten, zoals tandpasta’s, zonnebrandcrèmes, mondwaters, antiroosshampoos, neussprays etc. waarvoor geen handelsvergunning is afgegeven, het verlaagde btw-tarief van toepassing is.

Per 1 januari 2018 is de omschrijving van post a.6 bij Tabel I gewijzigd. Voor zover relevant is vanaf die datum aan het verlaagde tarief onderworpen de levering van geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel b, Geneesmiddelenwet (Gmw), waarvoor een handelsvergunning is verleend als bedoeld in artikel 1, onderdeel lll, Gmw.

Vast staat dat voor de producten geen handelsvergunning is verleend. Volgens X is toch het verlaagde tarief van toepassing, omdat de voorwaarde van een handelsvergunning in strijd is met het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van fiscale neutraliteit.

Rechtbank Noord-Holland geeft X geen gelijk. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat de wetgever met het stellen van de voorwaarde van een handelsvergunning in strijd is gekomen met het evenredigheidsbeginsel. Evenmin heeft zij aannemelijk gemaakt dat de wetgever in strijd is gekomen met het beginsel van fiscale neutraliteit. Onvoldoende onderbouwd is dat de door X aangevoerde geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning is verleend, soortgelijk zijn aan één of meerdere producten. Ook heeft zij onvoldoende gemotiveerd dat sprake is van (potentiële) concurrentie, aangezien zij onvoldoende concreet de producten heeft benoemd waarbij concurrentie zou kunnen optreden.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
tweede kwartaal 2018 t/m derde kwartaal 2019
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
2 juni 2022
Rolnummer
20/2487; 20/2488; 20/2489; 20/2490; 20/2490; 20/2491; 20/2492; 20/2493; 20/2494; 20/2495; 20/2496; 20/2497; 20/2498
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:5275
NLF-nummer
NLF 2022/1516
Aflevering
4 augustus 2022
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina