Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) was via Beheer (bv) 100% aandeelhouder van een bv, waarin een accountants- en belastingadviesbureau werd uitgeoefend. Hij is tot aan zijn pensionering in 2010 in dienst geweest van Beheer. Vanaf oktober 2014 heeft Beheer geen pensioen meer aan X uitgekeerd.

X heeft in het verleden een groot deel van zijn aandelen in Beheer overgedragen aan de personal holding van zijn zoon. X bezat nog 10% van de aandelen in Beheer en de personal holding van de zoon bezat 90%.

X heeft in 2006 een lening van € 90.000 verstrekt aan Beheer.

In deze procedure over de aanslag IB/PVV 2017 is in geschil of X een verlies in aanmerking kan nemen op het resultaat uit overige werkzaamheden in verband met een afwaardering van de vordering op Beheer. De Inspecteur stelt dat sprake is van een bodemlozeputlening, dan wel een onzakelijke lening, maar Rechtbank Gelderland oordeelt dat de Inspecteur dit niet aannemelijk heeft gemaakt. De Rechtbank neemt hierbij onder meer in aanmerking dat sprake is van een bijzondere situatie. X was in de periode van geldverstrekking weliswaar minderheidsaandeelhouder, maar hij heeft in wezen uitsluitend zijn belangen als pensioengerechtigde geprobeerd te waarborgen. Voor zover al sprake zou zijn van een onacceptabel debiteurenrisico, heeft X dit niet aanvaard om zijn aandeelhoudersbelangen te dienen.

Naar het oordeel van de Rechtbank mocht X de vordering op Beheer in 2017 afwaarderen. Uit de hele gang van zaken moet worden afgeleid dat X nauwgezet onderzoek heeft gedaan naar de omstandigheden en op basis hiervan het subjectieve oordeel heeft kunnen vormen dat ultimo 2017 de vordering niet meer geheel zou kunnen worden geïnd. Het beroep is gegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
12 september 2022
Rolnummer
21/2011
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:5270
NLF-nummer
NLF 2022/2347
Aflevering
1 december 2022
bwbr0011353&artikel=3.92,bwbr0011353&artikel=3.92,bwbr0011353&artikel=3.95,bwbr0011353&artikel=3.95

Naar de bovenkant van de pagina