Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(80)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

Na een inkeermelding heeft de Inspecteur op 31 december 2016 in verband met het verstrijken van de navorderingstermijn aan X (belanghebbende) een navorderingsaanslag IB/PVV 2003 ter behoud van rechten opgelegd. Hij heeft een bedrag van € 276.000, afkomstig van een advocatenkantoor, in box 1 belast.

De Inspecteur heeft het standpunt van X, dat het bedrag van € 276.000 op 1 januari 2003 een vermogensaanspraak vormt, in de bezwaarfase geaccepteerd. Het belastbare inkomen uit werk en woning heeft hij verminderd met een bedrag van € 276.000. Met gebruik van interne compensatie heeft de Inspecteur de rendementsgrondslag op 1 januari 2003 verhoogd met een bedrag van € 276.000. In geschil is of dat terecht is.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant ziet geen beperkingen waardoor interne compensatie niet had mogen worden toegepast. De stelling van X dat interne compensatie niet is toegestaan na afloop van de navorderingstermijn van twaalf jaar vindt geen steun in het recht. Bovendien volgt volgens de Rechtbank uit jurisprudentie van de Hoge Raad dat interne compensatie tevens is toegestaan in het geval niet kan worden nagevorderd (HR 25 juni 2004, 38.997, ECLI:NL:HR:2004:AP4377 en HR 9 december 1998, 33.370, ECLI:NL:HR:1998:AA2612). Daaruit kan eveneens worden opgemaakt dat de navorderingstermijn het toepassen van interne compensatie niet beperkt.

Voor zover X klaagt dat de Inspecteur niet voortvarend heeft gehandeld, oordeelt de Rechtbank dat de voortvarendheidseis betrekking heeft op de fase vóór het opleggen van de navorderingsaanslag en niet op de periode nadat de navorderingsaanslag is opgelegd. Verder geldt de eis niet indien sprake is van bankrekeningen buiten de EU. Voor zover het hier gaat om tegoeden bij banken die in Monaco zijn gevestigd, is de voortvarendheidseis daarom ook niet van toepassing.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2013
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
20 december 2021
Rolnummer
18/5528
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:6645
NLF-nummer
NLF 2022/0138
Aflevering
13 januari 2022
bwbr0002320&artikel=16&lid=4

X