Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(11)
  • Jurisprudentie(185)
  • Commentaar NLFiscaal(22)
  • Literatuur(8)
  • Recent(14)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

X (belanghebbende) is op 2 mei 1991 gehuwd met mevrouw Y. Zij waren woonachtig in een woning aan [adres]. Op 13 mei 2016 hebben zij een verzoek tot echtscheiding ingediend. De echtscheiding is op 10 juni 2016 uitgesproken. Volgens de BRP is de ex-partner per 1 juni 2016 niet meer woonachtig in de woning. X is in de woning blijven wonen.


Op de woning rustten twee gezamenlijke hypothecaire geldleningen. Met betrekking tot deze leningen is in 2016 een totaal van € 9.834 aan rente en € 34.617 aan boeterente betaald. De boeterente houdt verband met een herfinanciering.


In de akte van verdeling van 10 oktober 2016 is bepaald dat vanaf de overnamedatum van 10 oktober 2016 de woning geheel aan X toekomt en ook de bijbehorende hypotheekschulden.


Bij het opleggen van de aanslag IB/PVV 2016 is de Inspecteur afgeweken van de aangifte van X, in de zin dat hij en zijn ex-partner niet zijn aangemerkt als fiscaal partners en het bedrag aan negatieve inkomsten uit eigen woning is gecorrigeerd. Volgens de Inspecteur heeft X slechts recht op aftrek van 50% van de rente.


In geschil of de ex-partner voor het gehele jaar 2016 kan worden aangemerkt als fiscaal partner van X. Dat is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant niet het geval. Aangezien niet in geschil is dat de ex-partner niet om fiscaal partnerschap voor het gehele jaar verzocht heeft, eindigt het fiscaal partnerschap op 1 juni 2016. De Rechtbank acht de correctie van de boeterente onterecht. De boeterente maakt geen onderdeel uit van verrekeningsafspraken tussen X en zijn ex-partner. In zoverre is het beroep gegrond. Voor het overige zijn de correcties terecht.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
21 oktober 2021
Rolnummer
20/7038
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:5238
NLF-nummer
NLF 2021/2188
Aflevering
18 november 2021
bwbr0011353&artikel=2.17,bwbr0011353&artikel=3.111,bwbr0011353&artikel=3.115

X