Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) was in 2017 inwoner van Nederland en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is werkzaam als dj en treedt wereldwijd op. X is ook dga en enig aandeelhouder van een bv. In 2017 heeft hij een loon genoten van € 213.007. Voorts is X manager en enig member van een LLC, opgericht naar het recht van de staat Delaware in de VS. X is volledig en direct gerechtigd tot de opbrengsten van de LLC en de opbrengsten worden jaarlijks uitgekeerd. De LLC wordt voor Nederlandse fiscale doeleinden aangemerkt als een rechtspersoon. Vanuit Amerikaans fiscaal perspectief is de LLC transparant. De winst van de LLC is in de VS bij X persoonlijk belast met federal income tax. Over het jaar 2017 is van X in de VS uit dien hoofde een bedrag van (omgerekend) € 253.581 aan belasting geheven.

Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is in het bijzonder in geschil of X recht heeft op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting op grond van het belastingverdrag met de VS.

Volgens de Rechtbank is dat het geval. Op grond van het voorkomingsartikel, artikel 25, is Nederland namelijk verplicht om aan zijn inwoners een aftrek te verlenen op de Nederlandse belasting voor die bestanddelen van het inkomen of vermogen die volgens het artiesten- en sportersartikel in de andere staat mogen worden belast. Nu voorkoming op basis van de verrekeningsmethode dient plaats te vinden, is vereist dat er daadwerkelijk in het buitenland van X belasting is geheven. Dat is in casu het geval geweest, aldus de Rechtbank. De Rechtbank stelt de in aanmerking te nemen verrekening naar rato vast op € 181.553.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
9 juni 2022
Rolnummer
21/170
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:3157
Auteur(s)
Michel van Dun
PwC/Universiteit van Amsterdam
NLF-nummer
NLF 2022/1291
Aflevering
7 juli 2022
Judoreg
NFB5116
bwbv0001109&artikel=25,bwbv0001109&artikel=25

Naar de bovenkant van de pagina