Direct naar content gaan

Samenvatting

Verwijzingszaak HR 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2132NLF 2018/2555, met noot van Antonisse.

X (belanghebbende), zijn echtgenote en de vader van X zijn sinds 1 januari 2001 vennoten van een vof. De vader is per 1 juli 2008 uitgetreden uit de vof. Bij zijn uittreden is het negatieve kapitaal dat hij in de vof had (in casu € 106.603), omgezet in een geldlening van de vof aan de vader. Op 1 januari 2011 bedroeg de vordering van de vof op de vader € 123.830. In 2011 heeft de vader de daarmee corresponderende schuld, na verkoop van zijn eigen woning, afgelost tot € 60.555. Bij de vader bestond geen ruimte voor verdere aflossing; het restantbedrag van € 60.555 was oninbaar. X heeft zijn aandeel in het resultaat van de vof in zijn aangiften voor de IB/PVV steeds als winst uit onderneming aangemerkt.

Na verwijzing is nog uitsluitend in geschil of het restantbedrag (€ 60.555) van de – aan de onderneming van X gebonden – vordering op de vader in 2011 volledig ten laste van de winst tot nihil kan worden afgewaardeerd.

Verwijzingshof Arnhem-Leeuwarden acht aannemelijk dat de vordering op de vader ook in 2008 niet inbaar was voor een hoger bedrag dan het in 2011 afgeloste deel van € 63.275. Nu het negatieve kapitaal van de vader voor een bedrag van € 106.603 in een lening is omgezet en voor een bedrag van € 63.275 inbaar is gebleken, is een bedrag van € 43.328 van de vordering voor zover die is ontstaan door de omzetting van het negatieve kapitaal van de vader per 1 juli 2008 oninbaar. Partijen hebben ter zitting van het Hof, desgevraagd, eenparig verklaard dat de afwaardering van de vordering X voor 75% aangaat, derhalve voor € 32.496. Voor zover de afwaardering uitstijgt boven € 32.496 geldt dat de jurisprudentie inzake de onzakelijke leningen eraan in de weg staat deze afwaardering ten laste van de winst te brengen.

Zie ook de idem-zaak (NLF 2019/1365).

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2011
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
28 mei 2019
Rolnummer
18/01089 en 18/01090
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2019:4537
NLF-nummer
NLF 2019/1350
Aflevering
13 juni 2019
bwbr0011353&artikel=3.2

Naar de bovenkant van de pagina