Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(12)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(3)

X (belanghebbende) is organisator van een fotofestival. Dit wordt jaarlijks op een terrein (van de Westergasfabriek) georganiseerd en gelijktijdig op van jaar tot jaar wisselende andere locaties (musea) in Amsterdam. Naast de expositie van de kunstwerken worden op het terrein nog andere activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld lezingen over de fotokunst door en over kunstenaars-fotografen. Om toegang tot het fotofestival te krijgen verkoopt X toegangstickets.


In geschil is of de verkoop van de toegangstickets is belast naar het algemene tarief of het verlaagde btw-tarief.


Het primaire standpunt van X, dat zij toegang tot een openbaar museum of verzameling verleent, slaagt niet. Een museum of verzameling veronderstelt een duurzaam samenhangende collectie. Daarvan is volgens Rechtbank Noord-Holland geen sprake omdat X ieder jaar ander werk tentoonstelt, geen (eigen) samenhangende collectie bezit die ten tijde van het fotofestival tentoon wordt gesteld en de kunstwerken in beginsel, na afloop van het fotofestival, worden vernietigd, hetgeen niet rijmt met het vereiste van duurzaamheid. X verleent met de verkoop van de toegangstickets ook geen toegang tot een primair en permanent voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorziening, oordeelt de Rechtbank. Gelet hierop faalt ook het subsidiaire standpunt. Er bestaat geen recht op toepassing van het verlaagde tarief. De verkoop van toegangstickets is belast naar het algemene tarief.


X heeft volgens de Rechtbank geen pleitbaar standpunt. Wel wordt de verzuimboete verminderd met 15% wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2014-2016
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
12 november 2021
Rolnummer
20/5336
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2021:9983
NLF-nummer
NLF 2021/2245
Aflevering
25 november 2021
bwbr0002629&artikel=9&lid=1

X