Direct naar content gaan

Samenvatting

De drie zaken waar deze gemeenschappelijke bijlage bij hoort, hebben gemeen dat de belanghebbenden (primair) van mening zijn dat hun dienstverlening is vrijgesteld van omzetbelasting op de grond dat zij diensten van schuldhulpverlening verrichten. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft dat standpunt niet gevolgd (zaken met nummer 20/02581 en 20/02590), Hof Den Haag wel (zaak met nummer 20/03777).

De belanghebbenden verlenen diensten op het gebied van budgetbeheer en/of inkomensbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering al dan niet met gebruikmaking van wettelijke beschermingsmaatregelen (curatele, beschermingsbewind en mentorschap). Zij treden niet op als bewindvoerder in het kader van de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp-bewindvoerder).

A-G Ettema gaat in op de vraag wat de reikwijdte is van de vrijstelling van artikel 11, lid 1, aanhef en onderdeel f, Wet OB 1968 in samenhang met artikel 7, lid 1, Uitv.besl. OB 1968 en post 29 en 33, onderdeel b, van bijlage B bij dat besluit voor instellingen die werkzaam zijn op het gebied van maatschappelijk werk en schuldhulpverlening.

Post b.29 Uitv.besl. OB 1968 moet volgens de A-G richtlijnconform worden uitgelegd. Dit betekent dat beoordeeld moet worden of de diensten van belanghebbenden onontbeerlijk zijn voor het verrichten van handelingen op het gebied van maatschappelijk werk en sociale zekerheid, niet in concurrentie wordt getreden met ondernemingen die handelingen verrichten die aan de btw zijn onderworpen en is voldaan aan de voorwaarden voor het bepalen van de sociale aard van de instelling. De A-G meent dat onder schuldhulpverlening als bedoeld in post b.33 Uitv.besl. OB 1968 ook is bedoeld hulp bij het voorkomen, verminderen of stabiliseren van problematische schuldsituaties.

In de afzonderlijke conclusies bespreekt de A-G de bijzonderheden van de specifieke zaken van de belanghebbenden.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2011-2015
Instantie
A-G
Datum instantie
30 juni 2022
Rolnummer
20/02581; 20/02590; 20/03777
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:714
Auteur(s)
Barry Willemsen
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2022/1488
Aflevering
4 augustus 2022
Judoreg
NFB5172
bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002633&artikel=7&lid=2,bwbr0002633&artikel=7&lid=2,celex32006l0112&artikel=132,celex32006l0112&artikel=132

Naar de bovenkant van de pagina