Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) verrichtte in de jaren 2016 tot en met 2018 twee economische activiteiten. De ene activiteit had betrekking op een computerspel. De activiteiten bestonden in dat kader met name uit de in- en verkoop van digitale spelmunten (coins). De andere economische activiteit bestond uit de in- en verkoop van tweedehands fietsen.

Volgens de Inspecteur heeft X met betrekking tot de coins ten onrechte de margeregeling toegepast en ten onrechte het verlaagde tarief van 6% toegepast. Hij heeft € 9.493 omzetbelasting nageheven en een verzuimboete opgelegd van € 949.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de naheffing ter zake van de (computerspel)coins terecht en juist is.

De handel in de digitale spelmunten kwalificeert als een dienst. Op deze handel vindt de vrijstelling voor financiële diensten geen toepassing. In de door X verrichte transacties worden de digitale spelmunten niet aanvaard als betaalmiddel. Aan de voorwaarden van het arrest Hedqvist (HvJ 22 oktober 2015, C-264/14, ECLI:EU:C:2015:718) is daarmee niet voldaan. De margeregeling vindt evenmin toepassing. Deze regeling is alleen van toepassing op de levering van goederen, terwijl de levering van een virtueel goed wordt beschouwd als een dienst.

De correctie ter zake van de margeregeling voor de fietsen vermindert de Rechtbank met € 129 overeenkomstig het nadere standpunt van de Inspecteur.

X heeft verklaard dat hij als student de onderhavige werkzaamheden heeft uitgeoefend om iets bij te verdienen, maar dat hij er per saldo nu een forse extra schuld (naast de schuld aan DUO) aan heeft overgehouden. In die omstandigheden ziet de Rechtbank aanleiding de boete te matigen tot € 50.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2016-2018
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
5 juli 2022
Rolnummer
20/5295
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:3360
NLF-nummer
NLF 2022/1408
Aflevering
21 juli 2022
bwbr0002629&artikel=3,bwbr0002629&artikel=3,bwbr0002629&artikel=4,bwbr0002629&artikel=4,bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002629&artikel=28b,bwbr0002629&artikel=28b

Naar de bovenkant van de pagina