Direct naar content gaan

Samenvatting

De gemeente X (belanghebbende) heeft verschillende overeenkomsten met exploitanten van buitenreclame gesloten. De exploitant krijgt daarbij tegen betaling van een vergoeding het exclusieve recht om een bepaalde categorie van reclameobjecten te exploiteren op eigendommen van X (ondergrond, lichtmasten en rotondes). De exploitatie van de reclameobjecten vindt voor rekening en risico van de exploitanten plaats. X is verantwoordelijk voor de inrichting, het planmatig beheer en het onderhoud van de openbare ruimte.

De Inspecteur stelt dat X ten aanzien van de reclameactiviteiten belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Hij heeft het met die activiteit behaalde resultaat tot de winst over 2016 gerekend.

X heeft beroep ingesteld.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat ten aanzien van de reclameactiviteiten is voldaan aan alle vereisten van een onderneming in materiële zin.

Het beroep van X op de overheidstakenvrijstelling slaagt niet. Het gelegenheid geven tot het exploiteren van buitenreclame is niet een activiteit die bij wet aan X is opgelegd in haar hoedanigheid als overheidslichaam.

De Rechtbank volgt X niet in haar stelling dat op de openingsbalans ruimte is voor een actiefpost ‘Lopende contracten’. Dit brengt mee dat er ook geen ruimte is voor een vrijval van € 5.000 uit de met deze actiefpost samenhangende passiefpost ‘Voorziening kosten’. Voor activatie van de lichtmasten op de openingsbalans is evenmin plaats. Lichtmasten worden met of zonder een daaraan bevestigd reclameobject, voor 90% of meer aangewend voor de (onbelaste) activiteit ‘beheer en inrichting van het openbaar gebied’.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
14 november 2022
Rolnummer
20/6221
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2022:11977
NLF-nummer
NLF 2022/2406
Aflevering
8 december 2022
bwbr0002672&artikel=2,bwbr0002672&artikel=8e&lid=1,bwbr0002672&artikel=8f&lid=1,bwbr0002672&artikel=2,bwbr0002672&artikel=8e&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina