Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) houdt zich bezig met het fokken van honden, het houden van paarden en het verlenen van zorg aan haar dochter, echtgenoot en moeder.

In geschil is of X winst uit onderneming geniet uit hoofde van deze activiteiten en (ook overigens) de hoogte van de aanslag IB/PVV 2013.

Hof Den Bosch oordeelt dat de activiteiten betreffende het fokken van honden en het houden van paarden activiteiten in de sfeer van inkomensbesteding zijn. Die activiteiten vormen geen bron van inkomen. De zorgactiviteiten zijn geen onderneming omdat X niet buiten de kring van verwanten zorgwerkzaamheden verricht. X treedt niet naar buiten toe als betaald zorgverlener en van enig voornemen daartoe is niets komen vast te staan. De bedoelde zorgwerkzaamheden moeten als werkzaamheid worden aangemerkt.

X heeft het door de Inspecteur in de aanslag begrepen inkomen, de inkomsten uit de persoonsgebonden budgetten, niet gemotiveerd bestreden. Zoals Rechtbank Zeeland-West-Brabant reeds terecht heeft geoordeeld moet daarom worden uitgegaan van de juistheid van dat in de aanslag begrepen inkomen. De grieven van X tegen de hoogte van het in de aanslag begrepen inkomen en de hoogte van de in aanmerking genomen kosten worden (eveneens) verworpen.

Het hoger beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2013
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
12 oktober 2022
Rolnummer
21/00276
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:3465
NLF-nummer
NLF 2023/0269
Aflevering
2 februari 2023

Naar de bovenkant van de pagina