Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is de stichter/inspirator van leefgemeenschap Y.

X ontvangt van Y een jaarlijkse vergoeding van € 18.000. Dat deze vergoeding kwalificeert als row is in deze procedure niet (meer) in geschil.

In 2016 heeft Y een bedrag van € 220.000 aan X betaald. Y heeft dit bedrag ten laste van haar winst gebracht, hetgeen de Inspecteur heeft gecorrigeerd. Ter behoud van rechten heeft de Inspecteur aan X in dit verband ook een – tweede – navorderingsaanslag IB/PVV 2016 opgelegd waarin het bedrag als row in aanmerking is genomen.

Rechtbank Gelderland (22 juni 2022, 20/5441, ECLI:NL:RBGEL:2022:3084) heeft geoordeeld dat de betaling van € 220.000 kwalificeert als een schenking. Gelet op deze kwalificatie, die ook doorwerkt naar de inkomsten- en schenkbelasting, is er voor wat betreft de betaling van € 220.000 geen sprake van een bron van inkomen en komt deze navorderingsaanslag te vervallen.

De andere navorderingsaanslagen IB/PVV 2015, 2016 (eerste) en 2017 die betrekking hebben op de door X niet aangegeven jaarlijkse vaste kostenvergoeding van € 6.000 blijven wel in stand. Er is sprake van een nieuw feit en de kosten zijn niet met concrete en verifieerbare gegevens onderbouwd. Ook een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015-2017
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
20 juni 2022
Rolnummer
20/4462; 20/4463; 20/4464; 20/6549
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:3083
NLF-nummer
NLF 2022/1414
Aflevering
21 juli 2022
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16

Naar de bovenkant van de pagina