Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) verricht onder meer diensten van budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering, al dan niet met gebruikmaking van de wettelijke beschermingsmaatregelen bewindvoering en curatele. De vraag staat centraal of deze diensten zijn vrijgesteld van omzetbelasting.

Hof Den Haag heeft geoordeeld dat de werkzaamheden van X als door een instelling als zodanig verrichte diensten van schuldhulpverlening in de zin van artikel 11, lid 1, onderdeel f, Wet OB 1968 in samenhang met post b.33 van bijlage B bij het Uitv.besl. OB 1968 moeten worden aangemerkt, aangezien de als een eenheid aan te merken handelingen met maatschappelijk werk nauw samenhangende werkzaamheden vormen.

De staatssecretaris heeft met één middel, een rechtsklacht en motiveringsklacht, cassatieberoep ingesteld.

Hoewel het middel terecht aangeeft dat het moet gaan om problematische schuldsituaties wil sprake zijn van schuldhulpverlening, kan anders dan het middel betoogt het beschermingsbewind volgens A-G Ettema delen in de vrijstelling. De A-G verwijst in dit verband naar punt 5.19-5.24 van de gemeenschappelijke bijlage (ECLI:NL:PHR:2022:714) bij deze en twee andere conclusies.

Volgens de A-G is de motiveringsklacht terecht voorgesteld. Het middel voert terecht aan dat het in de rede ligt dat er vier van elkaar te onderscheiden diensten zijn die op hun eigen merites moeten worden beoordeeld. De zaak dient volgens de A-G te worden verwezen. Het verwijzingshof moet onderzoeken of de werkzaamheden als één ondeelbare economische prestatie of als meer prestaties zijn aan te merken. Vervolgens moet het Hof onderzoeken hoe de prestatie(s) van X moet(en) worden geduid om te bepalen of de vrijstelling van toepassing is.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2015-2017
Instantie
A-G
Datum instantie
30 juni 2022
Rolnummer
20/03777
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:652
Auteur(s)
Barry Willemsen
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2022/1491
Aflevering
4 augustus 2022
Judoreg
NFB5175
bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina