Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over de aanwezigheid van Gazprom in Nederland.

Hij geeft onder andere een reactie op het SOMO-onderzoek ‘Enabling Putin’s War: The ties between Amsterdam’s financial centre and Gazprom’.

Het is de staatssecretaris bekend dat verschillende Russische bedrijven vennootschappen in Nederland hebben. Voor zover deze bedrijven of de eigenaren van deze bedrijven onder sancties vallen, moeten tegoeden van deze bedrijven worden bevroren. Daarnaast kijkt het kabinet in algemene zin naar Russische geldstromen in Nederland. Het kabinet acht het faciliteren van Russische bedrijven die profiteren van het regime onwenselijk, zeker als het vennootschappen in Nederland betreft die enkel financiële of fiscale doeleinden dienen. In dat verband is van belang dat de ministerraad op 1 april 2022 heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarin dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen wordt verboden. In het wetsvoorstel is ook een verbod opgenomen om doorstroomvennootschappen aan te bieden en om trustdiensten te verlenen met betrokkenheid van derde-hoogrisicolanden op witwasgebied of non-coöperatieve landen op belastinggebied. Daarnaast is met het laatst ingestelde pakket van EU-sancties van 8 april 2022 op voorspraak van Nederland ook een EU-breed verbod op trustdienstverlening aan Russische personen en entiteiten ingesteld, behoudens uitzonderingen voor o.a. het maatschappelijk middenveld.

Gazprom heeft in Nederland zo’n 26 miljard aan activa staan en is via zestien Nederlandse brievenbusfirma’s, waarvan een deel geen enkele economische activiteit ontplooit, in Nederland actief.

Op de vraag of de staatssecretaris ervan op de hoogte is dat mede als gevolg hiervan Nederland de op twee na grootste investeerder in Rusland is en de op één na grootste ontvanger van Russische investeringen, antwoordt hij dat dat nagenoeg klopt. Op basis van data uit de IMF CDIS-database kan gesteld worden dat Nederland inderdaad de op twee na grootste directe investeerder is in Rusland (positie van USD 38,5 miljard per eind 2020). Ditzelfde geldt voor de directe investeringen vanuit Rusland (USD 25,1 miljard per eind 2020). Hiermee staat Rusland overigens niet in de toplanden met een directe investeringsrelatie met Nederland. De totale inkomende directe investeringspositie in Nederland bedroeg in 2020 USD 4.512 miljard, terwijl de uitgaande directe investeringspositie USD 5.877 miljard bedroeg. Wanneer de Nederlandse directe investeringen in Rusland worden afgezet worden tegen de totale uitgaande directe investeringen van Nederland, gaat het om 0,7%; de directe investeringen vanuit Rusland vertegenwoordigen 0,6% van het totaal.

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
29 april 2022
Rolnummer
2022-0000133849
NLF-nummer
NLF 2022/0906
Aflevering
5 mei 2022

X