Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(2)

X (belanghebbende), geboren in 1939, woonde in 2017 in Nederland. Hij heeft in dat jaar onder meer twee uit Duitsland afkomstige socialezekerheidspensioenen ontvangen. Hiervoor is – als gevolg van de kleinepensioenregeling van artikel 17, lid 2, Verdrag Nederland-Duitsland – geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting toegepast. In geschil is of terecht Nederlandse inkomstenbelasting is geheven over de Duitse socialezekerheidspensioenen.

Dat is volgens Rechtbank Gelderland en in hoger beroep Hof Arnhem-Leeuwarden het geval. Op basis van artikel 17, lid 2, Verdrag heeft Nederland de belastingheffing toegewezen gekregen, omdat X niet meer dan € 15.000 aan pensioeninkomsten uit Duitsland heeft verkregen. Het Hof heeft geoordeeld dat het onderscheid dat de kleinepensioenregeling van artikel 17, lid 2, Verdrag maakt tussen mensen met een pensioen tot en met € 15.000 en mensen met een pensioen boven dat bedrag, niet onredelijk is. De verschillende behandeling is niet in strijd met het discriminatieverbod van het EVRM, aldus het Hof.

X heeft in cassatie verschillende klachten aangevoerd. Deze klachten zijn voornamelijk gericht tegen het oordeel van het Hof dat de kleinepensioenregeling geen strijd oplevert met het discriminatieverbod van artikel 1 Twaalfde Protocol bij het EVRM. X betoogt dat sprake is van een ongelijke behandeling binnen de groep van in Nederland wonende belastingplichtigen met een Duits pensioen. Voorts klaagt X dat artikel 17, lid 2, Verdrag (uit 2012) hem in een verslechterde financiële situatie brengt ten opzichte van het vorige verdrag. Tot slot stelt X dat het Verdrag niet in de Duitse inkomstenbelastingwetgeving is opgenomen en om die reden niet rechtsgeldig is. Volgens A-G Niessen falen alle klachten en dient de Hoge Raad het cassatieberoep ongegrond te verklaren.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
A-G
Datum instantie
26 april 2022
Rolnummer
21/04276
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:396
bwbv0005862&artikel=17

X