Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft in 2007 een ontslagvergoeding ontvangen. De ontslagvergoeding is in de vorm van loonstamrechten ingebracht in een stamrechtvennootschap. In februari 2017 is X naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Vanaf 1 mei 2017 heeft X stamrechtuitkeringen ontvangen van de stamrechtvennootschap. X heeft in zijn aangiften IB/PVV 2017 en 2018 melding gemaakt van de stamrechtuitkeringen en daartoe voorkoming van dubbele belasting geclaimd tot bedragen van € 1.672.248 (2017) en € 1.463.217 (2018). Bij de aanslagen is geen voorkoming van dubbele belasting verleend met betrekking tot de stamrechtuitkeringen.

Niet in geschil is dat de stamrechtuitkeringen, gelet op het arrest HR 19 mei 2017, 16/02463, ECLI:NL:HR:2017:913, NLF 2017/1215, met noot van Cools, niet kunnen worden aangemerkt als lijfrenten in de zin van artikel 19, lid 5, Verdrag Nederland-VS.

Rechtbank Den Haag verwerpt het beroep van X op gewekt vertrouwen. De Inspecteur heeft in diverse brieven niet een concreet standpunt ingenomen over de toewijzing van het heffingsrecht onder het Verdrag Nederland-VS in de specifieke situatie van X. De omstandigheid dat vóór het arrest van 19 mei 2017 in de praktijk in het algemeen ervan werd uitgegaan dat stamrechten bij reguliere afwikkeling daarvan onder de lijfrentedefinitie van belastingverdragen vallen, maakt het voorgaande niet anders.

X bepleit verder tevergeefs dat het heffingsrecht over de stamrechtuitkeringen die zijn gedaan voor het arrest HR 19 mei 2017, 16/02463, ECLI:NL:HR:2017:913, NLF 2017/1215, met noot van Cools, volledig aan de VS is toegewezen. Voorts kan de ontslagvergoeding en het stamrecht niet gedeeltelijk als een soortgelijke beloning als pensioen worden aangemerkt in de zin van artikel 19, lid 1, Verdrag Nederland-VS.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2017-2018
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
6 juni 2023
Rolnummer
22/464; 22/465
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2023:8461
NLF-nummer
NLF 2023/2722
Aflevering
30 november 2023

Naar de bovenkant van de pagina