Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(1)
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(8)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(3)

X (belanghebbende) heeft in 2017 vanuit Zweden zes gebruikte personenauto’s (merk Volvo) naar Nederland overgebracht. De auto’s beschikken over twee afzonderlijke brandstoftanks. Het zijn zogenoemde bifuel auto’s die kunnen rijden op benzine dan wel op samengeperst aardgas of biomethaan (CNG).

Voor de auto’s zijn Europese typegoedkeuringen verleend die zien op het voertuigtype met als brandstof benzine (monofuel). De Zweedse kentekenbewijzen vermelden: het typegoedkeuringsnummer, als brandstof zowel benzine als CNG en bij de CO2-uitstoot worden de uitstootgegevens voor elk van beide brandstofsoorten vermeld. De CO2-uitstoot bij rijden op CNG is lager dan bij rijden op benzine.

X heeft de verschuldigde BPM berekend door uit te gaan van de op de Zweedse kentekenbewijzen vermelde CO2-uitstoot op basis van CNG. De Inspecteur gaat uit van de hogere CO2-uitstoot op basis van benzine en heeft de daarvan uitgaande meer verschuldigde BPM nageheven.

Dat is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden ten onrechte. Artikel 9, lid 11, Wet BPM schrijft voor volgens welke regels de CO2-uitstoot voor de toepassing van de BPM moet worden bepaald en voorts dat een gemeten CO2-uitstoot op basis van aardgas, zoals CNG, voorrang heeft. Nu de meetgegevens op de Zweedse kentekenbewijzen de enige kenbron van de CO2-uitstoot van aardgas in de zin van artikel 6a Uit.reg. BPM zijn, is X bij de berekening van de verschuldigde BPM terecht van dat uitstootgegeven uitgegaan.

De staatssecretaris heeft cassatieberoep ingesteld.

A-G IJzerman meent dat X bij de registratie van de auto’s in het kentekenregister terecht is uitgegaan van de in Zweden reeds vastgestelde CO2-uitstoot op basis van CNG. De beoordeling van het Hof is volgens de A-G juist, zodat het daartegen gerichte (enige) middel faalt.

Conclusie: het cassatieberoep is ongegrond.

 

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2017 en 2018
Instantie
A-G
Datum instantie
28 april 2022
Rolnummer
21/02106
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:399
bwbr0005806&artikel=9&lid=11,bwbr0005813&artikel=6a

X