Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In de periode van 25 augustus 2015 tot en met 20 juni 2016 zijn namens X (GmbH; belanghebbende) aangiften tot plaatsing onder de douaneregeling ‘in het vrije verkeer brengen’ gedaan voor ‘bevroren mandarijnensegmenten’ (hierna: mandarijnenpartjes) onder Taric-code 0811 90 95 90 met als land van oorsprong China.

De Inspecteur heeft de tariefindeling gecorrigeerd, hetgeen heeft geleid tot meer verschuldigde invoerrechten en antidumpingrechten. Hij heeft in verband hiermee een utb uitgereikt. Rechtbank Noord-Holland heeft de utb herroepen.

De Inspecteur heeft hoger beroep ingesteld. Hij betoogt dat de mandarijnenpartjes chemisch zijn ontvliesd. Chemisch ontvliesde mandarijnenpartjes moeten als ‘op andere wijze bereide vruchten’ worden ingedeeld in onderverdeling 2008 30 90.

Hof Amsterdam stelt voorop dat tussen partijen niet in geschil is dát de ingevoerde mandarijnenpartjes zijn ontvliesd, noch dat die ontvliezing tot en met 2012 op chemische wijze plaatsvond. Anders dan de Rechtbank is het Hof van oordeel dat het ontvliezen van losse mandarijnenpartjes een wijze van bereiding is die verder gaat dan de bewerkingen die zijn toegestaan binnen post 0811. De ontvliesde mandarijnenpartjes moeten ingedeeld worden in post 2008, aldus het Hof. De utb is in ieder geval voor het douanerecht terecht aan X uitgereikt.

Het Hof oordeelt verder dat het onderhavige antidumpingrecht ook van toepassing is op ontvliesde bevroren mandarijnenpartjes. Dat betekent dat de utb ook voor het antidumpingrecht terecht aan X is opgelegd. Het hoger beroep van de Inspecteur is gegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
25 augustus 2015 t/m 20 juni 2016
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
29 december 2022
Rolnummer
21/00547
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:3746
NLF-nummer
NLF 2023/0248
Aflevering
26 januari 2023

Naar de bovenkant van de pagina