Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(5)
  • Besluiten(4)
  • Jurisprudentie(7)
  • Commentaar NLFiscaal(9)
  • Literatuur(4)
  • Recent(2)

V&A 20-004 van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen behandelt de vraag welke mogelijkheden er zijn om de pensioenopbouw voort te zetten ingeval er een tijdelijke arbeidsduurverkorting wordt toegepast als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus Covid-19.

Rubriek(en)
Pensioen
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2020 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
16 maart 2020
Rolnummer
V&A 20-004
NLF-nummer
NLF 2020/0761
Aflevering
26 maart 2020
bwbr0002471&artikel=18g,bwbr0002471&artikel=19,bwbr0002489&artikel=10a

X