Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

In Italië is in de jaren 2010 en 2011 bij de levering van elektriciteit een provinciale accijnstoeslag geheven. Het HvJ heeft echter geoordeeld dat deze toeslag op grond van de Accijnsrichtlijn niet is toegestaan en heeft Italië opgedragen deze regeling ongedaan te maken. Het Tribunale di Como (Italië) wil van het HvJ weten welk beginsel (louter verticale rechtstreekse werking van richtlijnen, enerzijds, en doeltreffendheidsbeginsel, anderzijds) moet prevaleren wanneer het ene niet kan worden geëerbiedigd zonder het andere op te offeren.

Het gaat – kort gezegd – in feite om de vraag of particulieren zich op basis van het VWEU rechtstreeks tot de Staat kunnen wenden voor het terugvorderen van de door hen onrechtmatig betaalde provinciale accijnstoeslag of dat zij hiervoor naar de civiele rechter moeten om van de leverancier de teruggaaf van de onverschuldigd betaalde accijnstoeslag te verkrijgen.

Metadata

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Accijnzen
Belastingtijdvak
2010-2011
Instantie
HvJ
Datum instantie
13 juli 2022
Rolnummer
C-316/22
NLF-nummer
NLF 2022/1445
Aflevering
28 juli 2022
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267

Naar de bovenkant van de pagina