Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(4)
  • Jurisprudentie(28)
  • Commentaar NLFiscaal(31)
  • Literatuur(3)
  • Recent(7)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(2)
Dit besluit bevat beleid over de toepassing van de Wet IB 2001 en de toepassing van een belastingverdrag bij een lucratief belang in internationale situaties.
Nationaalrechtelijk geldt als hoofdregel dat het row-regime van toepassing is op de voordelen uit lucratief belang. Voor de verdragstoepassing vindt een zelfstandige kwalificatie van de voordelen plaats, waarbij in beginsel ten aanzien van de voordelen het arbeidskarakter voorop staat zodat het inkomen genoten wordt ter zake van niet-zelfstandige arbeid dan wel de voordelen behoren tot de beloning van een bestuurder of commissaris.
Het beleid in dit besluit betreft de beantwoording van vragen die op dit onderwerp zijn opgekomen en beschrijft het standpunt van de staatssecretaris over onderstaande onderwerpen.
- buitenlands belastingplichtigen met een Nederlands lucratief belang;
- verdragstoepassing bij voordelen uit lucratief belang;
- werkzaamheden in één of meerdere landen.
Ten slotte geeft de staatssecretaris in dit besluit een goedkeuring, zodat kan worden voldaan aan de doorstootverplichting bij verkoop van een Nederlands middellijk lucratief belang na emigratie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst (Stcrt. 23 november 2021, 46689) en werkt terug tot en met de dagtekening van dit besluit (16 november 2021).
Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
16 november 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
16 november 2021
Rolnummer
2021-20668
bwbr0011353&artikel=3.92b,bwbr0011353&artikel=3.95b,bwbr0011353&artikel=7.2

X