Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel ‘Belastingplan 2023’ beantwoord. Deze 36 pagina’s tellende memorie van antwoord is als volgt ingedeeld.

Inhoudsopgave

I. ALGEMEEN

1. Inleiding

2. Inkomensbeleid

3. Uitfaseren oudedagsreserve

4. Verlagen zelfstandigenaftrek

5. Afschaffen middelingsregeling

6. Uitfaseren iack

7. Afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen

8. Introduceren twee schijven box 2

9. Beperken 30%-regeling

10. Verlagen schijfgrens vennootschapsbelasting naar € 200.000 en verhogen laag tarief naar 19%

11. Verhogen algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%

12. Algemeen btw-tarief op lachgaspatronen

13. Verhogen vliegbelasting

14. Aanpassen giftenaftrek voor periodieke giften

15. Verlengen verlaagde accijnstarieven op ongelode benzine, diesel en LPG

16. Uitzonderen toeslagpartnerbegrip voor personen die wegens huiselijk geweld naar de opvang zijn gevlucht

17. Overig

Volg de ontwikkelingen rond dit wetsvoorstel in het parlementaire dossier op www.nlfiscaal.nl.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingplan 2023
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 november 2022
Rolnummer
36 202
NLF-nummer
NLF 2022/2374
Aflevering
1 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina