Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) woont in Nederland. Hij heeft in de periode 18 oktober 2014 tot en met 31 december 2015 in loondienst werkzaamheden verricht voor A (SA), gevestigd in Zwitserland. X verricht zijn werkzaamheden aan boord van een pijplegschip dat wereldwijd wordt ingezet.

De Inspecteur stelt in hoger beroep kort gezegd dat de heffingsbevoegdheid ter zake van het loon uit de dienstbetrekking met A is toegewezen aan Nederland, zodat geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting behoeft te worden gegeven. Hij stelt dat het schip waarop X in de onderhavige jaren werkzaam was niet in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd in de zin van artikel 15, lid 3, Verdrag Nederland-Zwitserland.

Hof Arnhem-Leeuwarden geeft de Inspecteur gelijk.

De vastgestelde feiten laten geen andere conclusie toe dan dat het schip waarop X in de onderhavige jaren te werk gesteld was, is bestemd voor het lichten en verplaatsen van grote platforms en het leggen van pijplijnen voor olie- en gastransport, en dat het eventuele vervoer van personen en goederen op het schip bijkomstig is aan de hoofdactiviteit. Dan kan niet worden gezegd dat de resultaten uit de exploitatie van het schip rechtstreeks verband houden met commercieel vervoer van personen en goederen per schip in internationaal verkeer en daarmee samenhangende en bijkomstige activiteiten. De Inspecteur heeft de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting terecht vastgesteld op nihil.

Het hoger beroep is gegrond. De uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland wordt vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2014-2015
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
19 juli 2022
Rolnummer
20/00559; 20/00560
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:6279
NLF-nummer
NLF 2022/1531
Aflevering
4 augustus 2022

Naar de bovenkant van de pagina