Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende), gehuwd, heeft de Amerikaanse nationaliteit. Hij heeft twee minderjarige kinderen. X verricht sinds augustus 2009 als defence counsel werkzaamheden bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Hij heeft daarnaast in de periode van mei 2014 tot april 2016 als defence counsel werkzaamheden bij het Special Tribunal for Libanon (STL) verricht. In verband met deze werkzaamheden verblijft X sinds augustus 2009 in Nederland.

X is in 2015 als lid van een team opgenomen in de Protocollaire Basisadministratie (Probas) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Probas staat bij X ’NP’ (No Privileges).

De Inspecteur heeft de door X als defence counsel genoten inkomsten belast als resultaat uit overige werkzaamheden (aanslagen IB/PVV 2015 en 2016). X heeft beroep ingesteld.

Rechtbank Den Haag acht door de Inspecteur aannemelijk gemaakt dat X in 2015 en 2016 zijn fiscale woonplaats in Nederland had. Hij is terecht als binnenlands belastingplichtige aangemerkt, waardoor X in Nederland in de belastingheffing wordt betrokken naar zijn wereldinkomen.

De inkomsten van X zijn onder het Zetelverdrag ICC en het Zetelverdrag STL niet vrijgesteld van inkomstenbelasting. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij in 2015 en 2016 een onderneming heeft gedreven en evenmin dat de door hem genoten inkomsten voor zijn werkzaamheden bij het ICC en het STL als loon uit dienstbetrekking dienen te worden aangemerkt. De inkomsten zijn terecht belast als row. De Rechtbank oordeelt verder onder meer dat X belastingplichtig is voor het box 3-inkomen.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015-2016
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
15 november 2022
Rolnummer
21/3359; 21/3360; 21/6249; 21/6250
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2022:14748
NLF-nummer
NLF 2023/0218
Aflevering
26 januari 2023

Naar de bovenkant van de pagina