Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(17)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(2)
  • Recent(7)

Op 11 december 2015 heeft KAHL, die was in de Unie invoert en verwerkt, bij het hoofddouanekantoor Hannover een bindende tariefinlichting (hierna: bti) aangevraagd voor de indeling van een goed dat zij omschreef als ‘bijenwas, ruw’, waarbij zij voorstelde om het in te delen in GN-onderverdeling 1521 90 91, die voorziet in een vrijstelling van douanerechten.


Bij besluit van 10 februari 2016 heeft het hoofddouanekantoor Hannover een bti afgegeven aan KAHL waarbij het goed in kwestie als ‘andere’ bijenwas werd ingedeeld in GN-onderverdeling 1521 90 99, waarvoor een douanerecht van 2,5% geldt.


Het Finanzgericht Hamburg (belastingrechter in eerste aanleg Hamburg, Duitsland) heeft aan het HvJ gevraagd welke tariefindeling van toepassing is.


Het HvJ verklaart voor recht dat er sprake is van ‘andere’ bijenwas die onder GN-onderverdeling 1521 90 99 valt.

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HvJ
Datum instantie
28 oktober 2021
Rolnummer
C‑197/20;C‑216/20
ECLI
ECLI:EU:C:2021:892
Auteur(s)
Raoul Ramautarsing
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2021/2166
Aflevering
18 november 2021
Judoreg
NFB4648
bwbv0001506&artikel=267

X