Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (belanghebbende) drijft door middel van een eenmanszaak een accountantskantoor. Hij heeft in 2015 en 2016 twee personenauto’s tot het ondernemingsvermogen gerekend. Van 1 januari tot en met 21 juni 2015 heeft X een Jeep Grand Cherokee tot zijn beschikking gehad en daarna tot en met 31 december 2016 een Porsche Cayenne. Aan X zijn navorderingsaanslagen IB/PVV 2015 en 2016 opgelegd met vergrijpboetes.

Ter zitting van Rechtbank Zeeland-West-Brabant is gebleken dat de navorderingsaanslag over 2015 dient te worden vernietigd.

Ten aanzien van het jaar 2016 oordeelt de Rechtbank dat terecht een bijtelling wegens privégebruik van de Porsche heeft plaatsgevonden. De kilometerstanden van de rittenregistratie sluiten niet aan bij de kilometerstanden zoals deze blijken uit de kilometerregistratie van de RDW. De rittenregistratie is niet sluitend en X heeft ook anderszins niet aangetoond dat de auto voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt.

De Inspecteur heeft volgens de Rechtbank terecht de kosten voor de aanschaf van computerbrillen ten bedrage van € 1.288 niet als zakelijke kosten in aftrek toegelaten. Uitgaven voor couperosebehandelingen zijn voorts niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten omdat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat er een direct verband bestaat tussen de uitgaven en een ziekte of invaliditeit.

De Inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van (voorwaardelijk) opzet bij X. Het enkele feit dat X beroepsmatig aangiften en jaarrekeningen voor anderen verzorgt, maakt nog niet dat bij X sprake is van (voorwaardelijk) opzet tot het doen van een onjuiste of onvolledige aangifte. De vergrijpboetes worden daarom vernietigd.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015-2016
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
14 december 2021
Rolnummer
20/7751; 20/7752
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:6400
NLF-nummer
NLF 2022/0034
Aflevering
6 januari 2022

X