Direct naar content gaan

Samenvatting

De Inspecteur heeft aan X (belanghebbende) een definitieve aanslag IB/PVV 2020 opgelegd, waarop hij een bedrag moet bijbetalen.

Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is in geschil of de voorlopige aanslag voor het jaar 2020 door toedoen van de Inspecteur te laag was, omdat het systeem van de Belastingdienst niet voorziet in het op eenvoudige wijze corrigeren van die te lage voorlopige aanslag, waardoor X ten onrechte wordt geconfronteerd met een te betalen bedrag bij de definitieve aanslag.

De Rechtbank verklaart het beroep van X ongegrond.

De bepaling van het bedrag van een voorlopige aanslag is een schatting waarbij wordt uitgegaan van de gegevens van het meest recente belastingjaar. In het onderhavige jaar blijkt dat de inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking en eigen woning zoals in de aangifte vermeld, sterk afwijken van de inkomsten zoals deze zijn vastgesteld in de voorlopige aanslag. Indien een relevante wijziging optreedt die van belang is voor de opgelegde voorlopige aanslag, ligt het op de weg van X om daarvan zo spoedig mogelijk op de door de Inspecteur aangewezen wijze mededeling aan de Inspecteur te doen.

Er kan niet worden gezegd dat het moeten invullen van een elektronisch biljet in de vorm van een verkorte aangifte, zoals de Inspecteur vereist bij het elektronisch verzoek om herziening van een voorlopige aanslag, onredelijk bezwarend is voor de belastingplichtige of anderszins in strijd zou zijn met de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat X dat wel als (te) belastend ervaart, kan in elk geval geen reden zijn om de juiste heffing van IB/PVV bij de definitieve aanslag achterwege te laten.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
1 september 2022
Rolnummer
21/3381
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:5077
NLF-nummer
NLF 2022/1827
Aflevering
22 september 2022
bwbr0002320&artikel=13,bwbr0002320&artikel=13,bwbr0006736&artikel=23,bwbr0006736&artikel=23,bwbr0006736&artikel=24,bwbr0006736&artikel=24

Naar de bovenkant van de pagina