Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit ziet op de vaststellingsovereenkomsten die zijn afgesloten in het kader van de innovatiebox van artikel 12b (oud) Wet VpB 1969. Deze vaststellingovereenkomsten bevatten een ontbindende voorwaarde voor relevante wetswijzigingen. De in het Belastingplan 2017 opgenomen wetswijzigingen van de innovatiebox zijn aan te merken als een dergelijke relevante wetswijziging. Dit besluit bevat een goedkeuring voor kleinere belastingplichtigen waardoor deze vaststellingsovereenkomsten voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017 onder voorwaarden alsnog hun geldigheid behouden voor de innovatiebox als bedoeld in de artikelen 12b t/m 12bg Wet VpB 1969.
Dit besluit is met ingang van 1 januari 2017 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
1 januari 2017 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
1 januari 2017
Rolnummer
BLKB2016/225266M
bwbr0002672&artikel=12b,bwbr0002672&artikel=12ba,bwbr0002672&artikel=12bc,bwbr0002672&artikel=12bd

Naar de bovenkant van de pagina