Direct naar content gaan

Samenvatting

In het kader van het personeelsbeloningsbeleid stelt het Britse bedrijf GE Aircraft Engine Services Limited (hierna: GE) aan haar personeelsleden vouchers om niet ter beschikking. In deze zaak is de vraag aan de orde of GE op basis van artikel 26 Btw-richtlijn hierover al dan niet omzetbelasting moet afdragen. Kort gezegd beoogt artikel 26, lid 1, onderdeel b, Btw-richtlijn ervoor te zorgen dat de belastingplichtige in gevallen die buiten de bedrijfsactiviteiten vallen, voor de toepassing van de btw als eindverbruiker wordt gezien.

In deze conclusie gaat A-G Capeta hier uitgebreid op in. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties. Als er sprake is van een ‘overdracht om niet voor andere dan bedrijfsdoeleinden’ in de zin van artikel 26, lid 1, onderdeel b, Btw-richtlijn, is er sprake van een belastbaar feit. Dat is echter niet het geval als er sprake is van een ‘overdracht om niet voor bedrijfsdoeleinden’. Het staat aan de verwijzende rechter om dit na te gaan.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
december 2013 t/m oktober 2017
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
27 januari 2022
Rolnummer
C‑607/20
ECLI
ECLI:EU:C:2022:63
Auteur(s)
Jeroen Bijl
EY
NLF-nummer
NLF 2022/0299
Aflevering
10 februari 2022
Judoreg
NFB4812
bwbr0002629&artikel=4&lid=2,bwbr0002629&artikel=28zh,bwbr0002629&artikel=4&lid=2,celex32006l0112&artikel=26,celex32006l0112&artikel=65,celex32006l0112&artikel=26,celex32006l0112&artikel=65

Naar de bovenkant van de pagina