Direct naar content gaan

Samenvatting

X (GmbH) heeft in februari 2014 voor rekening van de wettelijke ziekenfondsen telefonische consultaties over verschillende gezondheidsonderwerpen uitgevoerd en programma’s verzorgd die bestaan in de telefonische begeleiding van patiënten die lijden aan een chronische of langdurige ziekte. X heeft de activiteiten aangemerkt als gezondheidskundige verzorging van de mens en deze aangegeven als belastingvrije handelingen. Volgens de Duitse belastingdienst zijn de onderhavige telefonische activiteiten van X niet vrijgesteld van btw. Het Bundesfinanzhof (Duitsland) heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Het HvJ oordeelt dat per telefoon verrichte diensten die bestaan in het geven van advies over gezondheid en ziekte onder de vrijstelling van artikel 132, lid 1, onderdeel c, Btw-richtlijn kunnen vallen op voorwaarde dat met die diensten een therapeutische doelstelling wordt nagestreefd. Het staat aan de verwijzende rechter om na te gaan of aan deze voorwaarde is voldaan.

Uit artikel 132, lid 1, onderdeel c, Btw-richtlijn volgt niet dat het feit dat medische verzorging per telefoon wordt verstrekt, met zich brengt dat de betreffende diensten slechts onder de in die bepaling bedoelde vrijstelling kunnen vallen indien er aanvullende vereisten op het gebied van beroepskwalificaties gelden voor de verpleegkundigen en medische assistenten waardoor die diensten worden verricht. Hierbij geldt als voorwaarde dat zij kunnen worden geacht van een kwaliteitsniveau te zijn dat gelijkwaardig is aan dat van diensten die worden verricht door andere dienstverleners die gebruikmaken van hetzelfde communicatiemiddel. Het staat aan de verwijzende rechter om na te gaan of aan deze voorwaarde is voldaan.

Telefonische dienstverlening btw-vrijgesteld?

Het HvJ geeft in deze procedure antwoord op de vraag of de hiervoor beschreven telefonische dienstverlening valt onder de medische btw-vrijstelling en of voor toepassing van deze vrijstelling is vereist dat aanvullende voorwaarden gelden ten aanzien van de beroepskwalificaties van de verpleegkundigen en medisch assistenten.

Therapeutisch doel en voldoende kwaliteitsniveau

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2014
Instantie
HvJ
Datum instantie
5 maart 2020
Rolnummer
C-48/19
ECLI
ECLI:EU:C:2020:169
Auteur(s)
Maria van Helden
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2020/0718
Aflevering
26 maart 2020
Judoreg
NFB3135
celex32006l0112&artikel=132,bwbr0002629&artikel=11&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina