Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Eerste Kamer heeft op 2 december 2022 de 23 pagina’s tellende nota naar aanleiding van het verslag bij dit wetsvoorstel ontvangen. Deze is als volgt ingedeeld:

I. ALGEMEEN

II. Inleiding

III. Afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen

IV. Aanpassen giftenaftrek voor periodieke giften

V. Verlagen schijfgrens vennootschapsbelasting naar € 200.000 en verhogen laag tarief naar 19%

VI. Verhogen vliegbelasting

VII. Verlengen verlaagde accijnstarieven op ongelode benzine, diesel en LPG

VIII. Vastgoed buiten het fbi-regime

Het wetsvoorstel

Dit verzamelwetsvoorstel bevat het inkomensbeleid voor het jaar 2023 en fiscale maatregelen met (budgettaire) gevolgen die samenhangen met de begroting voor het jaar 2023, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. In het wetsvoorstel is sprake van budgettaire samenhang. De opbrengst van bepaalde maatregelen wordt gebruikt als dekking voor andere maatregelen.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2023 c.a.

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 10 november 2022 aangenomen. De Eerste Kamer stemt op 20 december 2022 over dit wetsvoorstel.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingplan 2023
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
2 december 2022
Rolnummer
36 202
NLF-nummer
NLF 2022/2434
Aflevering
8 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina