Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Op 30 april 2020 sloten Nederland en België een overeenkomst op basis van artikel 28, lid 3, Verdrag Nederland-België.

Deze overeenkomst is gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 8 mei 2020, 25956. Afgesproken is dat thuiswerkdagen belast mogen worden in het land waar gewerkt zou zijn als men niet gedwongen thuis had moeten werken. Dus het reguliere arbeidspatroon wordt fictief doorgetrokken naar de periode van verplicht thuiswerken. De grensarbeider mag kiezen of hij van deze regeling gebruikmaakt. De gemaakte afspraken betreffende de thuiswerkdagen zijn geldig van 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Deze overeenkomst is thans verlengd tot en met 30 juni 2020 (Stcrt. 27 mei 2020, 28917).

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
juni 2020
Instantie
MvF
Datum instantie
27 mei 2020
Rolnummer
Stcrt. 2020, 28917
NLF-nummer
NLF 2020/1306
Aflevering
4 juni 2020
bwbv0001563&artikel=15,bwbv0001563&artikel=15,bwbv0001563&artikel=18,bwbv0001563&artikel=18

Naar de bovenkant van de pagina