Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Op 23 september 2014 heeft Prodex goederen aangegeven teneinde deze in het vrije verkeer te brengen. Volgens de aangifte ging het om binnendeuren van naaldhout, met kozijnen, lijsten en drempels. De goederen werden aangegeven onder GN-code 4418 20 50, waarvoor een invoerrecht van 0% gold. De Letse belastingdienst acht de tariefindeling onjuist omdat de betrokken goederen op het tijdstip van invoer niet de kenmerken hadden van een stel of assortiment voor de verkoop in het klein dat duidelijk als één geheel kan worden geïdentificeerd. Volgens de belastingdienst moesten zij afzonderlijk worden ingedeeld onder de postonderverdelingen 4411 13 90 en 4411 14 90 van de GN (invoerrechten van resp. 7% en 10%).

In het kader van een geding hierover heeft de verwijzende rechter prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ. Zij wenst in wezen te vernemen of postonderverdeling 4418 20 van de GN, gelezen in samenhang met het eerste deel van algemene regel 2, onder a, voor de interpretatie van de GN aldus moet worden uitgelegd dat goederen die worden omschreven als houten panelen en lijsten waarvan het profiel en de decoratieve afwerking er objectief op wijzen dat zij bestemd zijn voor de vervaardiging van deurkozijnen en deurdrempels, als afzonderlijke artikelen onder die postonderverdeling vallen, en dit zelfs indien deze artikelen in niet-complete of niet-afgewerkte staat zijn.

Volgens het HvJ is dat het geval, voor zover die goederen bewerkingen hebben ondergaan waardoor zij uitsluitend als zodanig kunnen worden gebruikt en aldus de essentiële kenmerken van de afgewerkte artikelen vertonen.

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2014
Instantie
HvJ
Datum instantie
28 april 2022
Rolnummer
C‑72/21
ECLI
ECLI:EU:C:2022:312
Auteur(s)
Johan Hollebeek
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2022/0963
Aflevering
19 mei 2022
Judoreg
NFB5018

X