Gerelateerde content
 • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten(15)
 • Jurisprudentie(150)
 • Commentaar NLFiscaal(1)
 • Literatuur(15)
 • Recent(26)
 • Soft Law(1)

Op 23 februari 2022 is een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarin wordt voorgesteld het btw-tarief op aardgas en elektriciteit voor – kort gezegd – niet-zakelijk gebruik te verlagen van 21 procent naar 0 procent (36 041). Tevens bevat het wetsvoorstel een voorstel voor een vergelijkbare verlaging van de algemene bestedingsbelasting op elektriciteit en aardgas op de BES-eilanden. Op dit laatste wordt in dit commentaar van de Orde niet nader ingegaan.

In de tussentijd is ook het wetsvoorstel ‘Aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022’ van het kabinet gepubliceerd (36 088). In dit wetsvoorstel wordt onder andere voorgesteld het btw-tarief op elektriciteit, aardgas en stadsverwarming te verlagen naar 9 procent vanaf 1 juli tot en met 31 december 2022. Het initiatiefwetsvoorstel bevat derhalve een voorstel om de btw nog verder te verlagen en dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. In dit commentaar stelt de Orde ten aanzien van het initiatiefwetsvoorstel een drietal punten aan de orde:

 • het begrip niet-zakelijk gebruik;
 • de verenigbaarheid met de Btw-richtlijn;
 • de terugwerkende kracht en overgangsmaatregelen.
Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
NOB
Datum instantie
10 mei 2022
Rolnummer
36 041
NLF-nummer
NLF 2022/0978
Aflevering
19 mei 2022
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9

X