Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 4 november 2021 als hamerstuk aangenomen.


Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese Vierde, gewijzigde antiwitwasrichtlijn. De implementatie vindt grotendeels plaats in de nieuwe Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies. Daarnaast worden de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten (Wed) gewijzigd.


Dit wetsvoorstel regelt onder meer een algemene verplichting voor de trustee om bepaalde informatie over trusts en soortgelijke juridische constructies en de uiteindelijk belanghebbenden daarvan in te winnen, bij te houden en te registreren, alsmede een bestraffing in het geval van niet-nakoming van die verplichting.


De implementatietermijn is op 10 januari 2020 verstreken, terwijl het register uiterlijk op 10 maart 2020 opgezet had moeten zijn.


De Belastingdienst heeft in de uitvoeringstoets bij dit wetsvoorstel aangegeven dat het voorstel uitvoerbaar is als geaccepteerd wordt dat de handhaving naar verwachting zeer beperkt effectief is in buitenlandse situaties met name door de afhankelijkheid van het Bureau Economische Handhaving bij de verkrijging van (contra-)informatie. Voorts geeft de Belastingdienst in deze toets aan dat invoering mogelijk is per 1 oktober 2022.

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
4 november 2021
Rolnummer
35 819
NLF-nummer
NLF 2021/2158
Aflevering
11 november 2021

X