Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De wet van 22 december 2021 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, Wet op de vennootschapsbelasting 1969, Wet op de dividendbelasting 1965, Wet bronbelasting 2021, Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in verband met de implementatie van Richtlijn 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2016/1164 wat betreft de maatregel om mismatches door een omgekeerde hybride tegen te gaan (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) is geplaatst in het Staatsblad van 27 december 2021, 653.

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
22 december 2021
Rolnummer
Stb. 2021, 653
NLF-nummer
NLF 2022/0060
Aflevering
6 januari 2022

X