Direct naar content gaan

Samenvatting

A, erflaatster, is in 2013 overleden. Dochter X (belanghebbende) is enig kind van A en zij heeft X in haar testament benoemd tot enig erfgenaam. De dochter heeft de nalatenschap zuiver aanvaard.

In 2011 is B, de moeder van A en oma van X overleden. A was op haar sterfdatum voor een zevende deel erfgerechtigd tot de nalatenschap van oma B en legataris. De nalatenschap was toen nog niet verdeeld. De aangifte erfbelasting inzake de nalatenschap van oma B is ingediend op 15 april 2013. Tot de nalatenschap van oma B behoren certificaten van aandelen in C (bv).

De aanslag erfbelasting is overeenkomstig de aangifte opgelegd naar een belaste verkrijging van € 4.648. Vervolgens heeft de Inspecteur aan X een navorderingsaanslag erfbelasting opgelegd naar een belaste verkrijging van € 1.262.475. Daarbij heeft de Inspecteur het aandeel in de onverdeelde nalatenschap van oma B en het legaat in de belastingheffing betrokken. Tevens is een vergrijpboete opgelegd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de Inspecteur bij het vaststellen van de aanslag niet gehouden was het erfbelastingdossier betreffende de nalatenschap van oma B te onderzoeken. Er is sprake van een nieuw feit dat navordering rechtvaardigt.

Dit oordeel wordt door Hof Den Bosch bevestigd. De Inspecteur was niet gehouden de aangifte erfbelasting aan een nader onderzoek te onderwerpen en evenmin moest hij op zoek gaan in andere dossiers naar nadere gegevens van A. Het voert te ver om te verlangen dat een Inspecteur die een aangifte erfbelasting in behandeling heeft, moet controleren of er in het dossier gegevens aanwezig zijn die ook voor een ander dossier van belang zouden kunnen zijn en daartoe een renseigneringsplicht heeft. Er is geen sprake van een ambtelijk verzuim en het verzoek om een integrale proceskostenvergoeding wordt afgewezen.

Het hoger beroep van X wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2013
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
11 augustus 2022
Rolnummer
21/00371
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:2941
NLF-nummer
NLF 2022/1728
Aflevering
8 september 2022
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16

Naar de bovenkant van de pagina