Direct naar content gaan

Samenvatting

Op grond van de uitkomsten van een door de Inspecteur ingesteld boekenonderzoek is aan A (bv) een naheffingsaanslag omzetbelasting 2008 opgelegd. Daarbij is ook heffingsrente in rekening gebracht. A heeft de naheffingsaanslag en de heffingsrente niet betaald en daarom is X (belanghebbende) als bestuurder aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven bedragen.

Hof Den Bosch heeft het bedrag waarvoor X aansprakelijk is gesteld verminderd met € 60.895 (en met de over dit bedrag in rekening gebrachte heffingsrente) wegens schending van het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel. Volgens het Hof had X, indien hij voorafgaand aan de beschikking tot aansprakelijkstelling door de Ontvanger was gehoord, ten aanzien van de omvang van de door A in aftrek te brengen omzetbelasting een inbreng kunnen leveren die mogelijk tot een andere beslissing van de Inspecteur had kunnen leiden. Voor het overige heeft het Hof de aansprakelijkstelling gehandhaafd.

Tegen dit oordeel hebben zowel X als de staatssecretaris (incidenteel) cassatieberoep ingesteld.

De Hoge Raad doet het cassatieberoep van X af met toepassing van artikel 81 Wet RO.

Het incidentele cassatieberoep van de staatssecretaris slaagt wel. Uit de stukken van het geding blijkt dat de Ontvanger voor het Hof gemotiveerd heeft betoogd dat op basis van de geldende jurisprudentie de omzetbelasting, onder meer vanwege fraude, hoe dan ook niet voor aftrek in aanmerking komt. Om die reden had volgens de Ontvanger het horen van X voorafgaand aan de beschikking tot aansprakelijkstelling niet tot een andere afloop kunnen leiden. Het Hof had niet aan dat gemotiveerde betoog van de Ontvanger voorbij mogen gaan.

De zaak is verwezen naar Hof Arnhem-Leeuwarden.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
6 januari 2005 tot 1 december 2008
Instantie
HR
Datum instantie
10 februari 2023
Rolnummer
21/00523
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:176
Auteur(s)
mr. dr. A.J. Tekstra
Blauw Tekstra Uding
NLF-nummer
NLF 2023/0418
Aflevering
23 februari 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5622
bwbr0004770&artikel=36,bwbr0004770&artikel=36,bwbr0005537&artikel=8:77,bwbr0005537&artikel=8:77

Naar de bovenkant van de pagina