Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(24)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(4)
  • Recent(3)

A is de gemachtigde van vele belanghebbenden in bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures inzake de heffing van belastingen, in het bijzonder de BPM. A pleegt in die zaken de proceshandelingen te verrichten en processtukken in te dienen.

Hof Den Bosch heeft A dringend verzocht afstand te nemen van de in de motivering van het onderhavige hoger beroep opgenomen grievende en beledigende opmerkingen. Ook X (belanghebbende) is van dit voornemen in kennis gesteld en is in de gelegenheid gesteld te reageren.

A heeft niet gereageerd. Namens X is door een advocaat een reactie ingediend. Hieruit blijkt onder andere dat X zich nadrukkelijk distantieert van het ongepaste taalgebruik van A.

Het Hof is van oordeel dat het taalgebruik van A zodanig is dat het de goede procesorde ernstig verstoort, ook – maar niet alleen – gelet op de impact voor de wederpartij. Bovendien kan het gedrag van de gemachtigde ertoe leiden dat een belanghebbende die hij vertegenwoordigt, benadeeld wordt door zijn taalgebruik. Het Hof is op grond daarvan van oordeel dat tegen A ernstige bezwaren bestaan als bedoeld in artikel 8:25, lid 1, Awb. Het Hof weigert A in de onderhavige procedures bijstand te verlenen of X te vertegenwoordigen.

X zal in de gelegenheid worden gesteld om, desgewenst, binnen vier weken een andere gemachtigde aan te wijzen en het Hof daarvan in kennis te stellen.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
niet bekend
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
6 april 2022
Rolnummer
21/01275; 21/01276; 21/01277; 21/0127; 21/01279; 21/01280; 21/01281
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:1118
NLF-nummer
NLF 2022/0799
Aflevering
21 april 2022
bwbr0005537&artikel=8:25,bwbr0005537&artikel=8:25

X