Direct naar content gaan

Samenvatting

De feitelijke werkzaamheden die X (bv) en Y (bv) (belanghebbenden) voor hun cliënten verrichten, bestaan onder meer uit het voeren van financiële administraties, het openen en beheren van bankrekeningen, het aangaan van passende risicoverzekeringen, het aanvragen van bijzondere bijstand en/of toeslagen en het indienen van aangiften inkomstenbelasting. X en Y treden voor het overgrote deel van hun cliënten op als bewindvoerder. De Inspecteur heeft van X en Y omzetbelasting nageheven.

Rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat de diensten die X en Y verrichten voor hun cliënten bestaande uit inkomensbeheer, (alle vormen van) bewindvoering én curatorschap, volledig zijn vrijgesteld van omzetbelasting op grond van artikel 11, lid 1, onderdeel f, Wet OB 1968 en post b.33 van bijlage B bij het Uitv.besl. OB 1968.

Anders dan de Rechtbank acht Hof Arnhem-Leeuwarden voornoemde post niet van toepassing op de diensten van X en Y. De verrichte diensten zijn volgens het Hof niet te kwalificeren als schuldhulpverlening in strikte zin. Niet is gesteld of gebleken dat X en Y meer hebben gedaan dan administratieve werkzaamheden die inherent zijn aan het beheren van het budget van de desbetreffende cliënt. Het beroep op post b.29 van bijlage B wijst het Hof eveneens af. X en Y hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij een instelling van maatschappelijk werk zijn. Ook een rechtstreeks beroep op artikel 132, lid 1, onderdeel g, Btw-richtlijn faalt.

X en Y hebben met drie middelen cassatieberoep ingesteld.

Middel I treft doel, aldus A-G Ettema. Het Hof heeft het begrip ‘schuldhulpverlening’ te beperkt uitgelegd. Ook middelen II en III slagen volgens de A-G. Zij verwijst hierbij naar de gemeenschappelijke bijlage (ECLI:NL:PHR:2022:714) bij deze en twee andere conclusies, in het bijzonder punt 4.35-4.40 en punt 5.1-5.16, waarin de A-G uiteenzet dat post b.29 richtlijnconform moet worden uitgelegd. De zaak dient te worden verwezen.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1 oktober 2012 t/m 31 mei 2016
Instantie
A-G
Datum instantie
30 juni 2022
Rolnummer
20/02581
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:650
Auteur(s)
Barry Willemsen
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2022/1489
Aflevering
4 augustus 2022
Judoreg
NFB5173
bwbr0002629&artikel=11&lid=1,bwbr0002629&artikel=11&lid=1,celex32006l0112&artikel=132,celex32006l0112&artikel=132

Naar de bovenkant van de pagina