Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

In deze 3e Voortgangsrapportage (hierna: VGR) Toeslagen 2021 legt de staatssecretaris verantwoording af over dat deel van het Jaarplan 2021 Belastingdienst, Douane en Toeslagen dat over Toeslagen gaat. Naar aanleiding van de ontvlechting van Toeslagen van de Belastingdienst is besloten om voor de Belastingdienst, Douane en Toeslagen afzonderlijke Voortgangsrapportages op te stellen.

Deze VGR blikt terug op de resultaten en de activiteiten van Toeslagen opgenomen in het Jaarplan Belastingdienst, Douane en Toeslagen 2021, die in 2021 zijn behaald en uitgevoerd. Zo zijn in 2021 onder andere negen nieuwe steunpunten bij gemeenten geopend, is een actieknop in de Kinderopvangtoeslag app opgenomen, zijn alle toeslagbeschikkingen voor 2022 verstuurd en is DG Toeslagen per 1 december 2021 een geformaliseerde – in de basis eigenstandige – organisatie.

Deze VGR besteedt relatief minder aandacht aan de hersteloperatie, waarover uitgebreid verslag wordt gedaan in de afzonderlijke Voortgangsrapportages Herstel Toeslagen.

Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
MvF
Datum instantie
1 juni 2022
Rolnummer
2022-0000155805
NLF-nummer
NLF 2022/1136
Aflevering
9 juni 2022

X