Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(81)
  • Commentaar NLFiscaal(20)
  • Literatuur
  • Recent(5)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(2)

X (belanghebbende) is dga van een bv. Hij gebruikt een door de bv ter beschikking gestelde bedrijfsauto voor zakelijke doeleinden en voor privédoeleinden. In 2010 is voor de bedrijfsauto een verklaring geen privégebruik aangevraagd en afgegeven. Na een boekenonderzoek zijn aan X naheffingsaanslagen loonheffing voor de jaren 2014, 2015 en 2016 opgelegd in verband met privégebruik van de bedrijfsauto. Voorts zijn verzuimboetes opgelegd.

X heeft beroep ingesteld.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X aangaande de jaren 2014, 2015 en 2016 niet heeft doen blijken dat de ter beschikking gestelde bedrijfsauto voor niet meer dan 500 km voor privédoeleinden is gebruikt. De naheffingsaanslagen zijn daarom terecht en tot de juiste bedragen opgelegd.

X heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van avas. De Rechtbank acht de boetes passend en geboden. Aangezien de redelijke termijn met 23 maanden is overschreden, moeten de verzuimboetes worden verminderd met 15%.

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2014-2016
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
25 november 2021
Rolnummer
20/1105; 20/1106; 20/1107
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2021:6277
NLF-nummer
NLF 2021/2429
Aflevering
23 december 2021
bwbr0002471&artikel=13bis

X