Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Uit het voorstel van wet:


Artikel XXXIIITot de opbrengst van onderneming en arbeid, bedoeld in artikel 6 van de Wet inkomstenbelasting BES, behoort niet: 


a. een tegemoetkoming voor ondernemers van getroffen sectoren die op aanvraag wordt verstrekt door Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat in verband met een in de periode van 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020 verwacht omzetverlies als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19; 


b. een subsidie die aan een door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 getroffen onderneming op aanvraag wordt verstrekt door Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, met als doel deze onderneming in staat te stellen in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 de vaste lasten te betalen. 

Memorie van toelichting: algemeen deel p. 10, artikelsgewijze toelichting p. 53

In verband met COVID-19 heeft de overheid in het jaar 2020 aan ondernemingen op de BES-eilanden een tweetal subsidies verstrekt. Deze subsidies bestaan uit:

  1. Regeling tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 BES, waarbij ondernemingen onder voorwaarden aanspraak konden maken op een subsidie in verband met een in de periode van 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020 verwacht omzetverlies als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.
  2. Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen COVID-19 BES over de periode 1 juni tot en met 30 september 2020. Deze regeling heeft als doel de onderneming in staat te stellen in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 de vaste lasten te betalen.

De ontvangen subsidies kunnen belast zijn indien de subsidies in het kader van de ondernemingsactiviteiten worden ontvangen. Nu er op de BES-eilanden geen belasting wordt geheven naar de winst van lichamen, is het voorgaande slechts relevant voor inkomstenbelasting en mogelijk de algemene bestedingsbelastingheffing (ABB). Met dit wetsvoorstel wordt bewerkstelligd dat voornoemde subsidie niet tot belastingheffing leidt bij de ontvangers op de BES-eilanden.

Metadata

Rubriek(en)
Heffingen Caribisch Koninkrijk
Instantie
MvF
Datum instantie
15 september 2020
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2020/0315
Aflevering
24 september 2020b
Auteur(s)
Julian Lopez Ramirez
Deloitte Dutch Caribbean

Naar de bovenkant van de pagina