Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(7)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(2)

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft op 9 november 2021 V&A 21-007 gepubliceerd. Deze V&A behandelt de vraag of de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling van artikel 32ba, lid 7, Wet LB 1964 wordt beperkt indien de RVU-gerechtigde naast de RVU-uitkering een (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering ontvangt.

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
9 november 2021
Rolnummer
V&A 21-007
NLF-nummer
NLF 2021/2191
Aflevering
18 november 2021
bwbr0002471&artikel=32ba

X