Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is onderdeel van de Y-groep.

In 2006 is de destijds geldende pensioenregeling op basis van het middelloonstelsel gewijzigd naar een beschikbarepremieregeling. Een groot aantal (voormalige) werknemers is geconfronteerd met een lager dan verwacht pensioen. X heeft besloten, zonder erkenning van aansprakelijkheid, een tegemoetkoming te betalen aan de door de wijziging van de pensioenregeling getroffen (voormalige) werknemers.

Vast staat dat X met betrekking tot de maand juli 2017 ten aanzien van de tegemoetkoming per werknemer maximaal € 2.400 als eindheffingsbestanddeel heeft aangewezen, en het meerdere als werknemersloon heeft aangemerkt waarop loonheffingen zijn ingehouden en afgedragen.

Bij Hof Arnhem-Leeuwarden is in de eerste plaats in geschil of ook het meerdere boven de vergoeding van € 2.400 alsnog (in een bezwaar- of beroepsprocedure) kan worden aangewezen als eindheffingsloon Dat is volgens het Hof niet het geval. Het gelijk is in zoverre aan de Inspecteur.

Het meerdere boven de vergoeding van € 2.400 is aldus aangemerkt als werknemersloon waarop loonheffingen dienen te worden ingehouden en afgedragen. In geschil is dan of het werknemersloon ook voor de actieve werknemers als loon uit vroegere arbeid kan worden aangemerkt.

Het Hof beantwoordt deze vraag bevestigend. De schikkingsbetaling houdt niet ten nauwste verband met bepaalde of in een bepaald tijdvak verrichte arbeid waarvoor die betaling een rechtstreekse beloning vormt, zodat geen sprake is van inkomsten uit tegenwoordige arbeid. De tegemoetkoming vindt meer algemeen zijn oorzaak in het voorheen verricht zijn van arbeid, zodat ook voor de actieve werknemers sprake is van loon uit vroegere arbeid. Voor dit deel kan verloning met toepassing van de groene tabel voor bijzondere beloningen plaatsvinden. Het gelijk is in zoverre aan X, wat betekent dat € 8.295 aan loonheffingen te veel is afgedragen.

De teruggaaf dient – anders dan de Inspecteur betoogt – te geschieden aan X omdat X en niet (ook) de werknemers ter zake van deze kwestie (hoger) beroep heeft ingesteld (hoofdregel artikel 27f AWR).

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
juli 2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
15 maart 2022
Rolnummer
20/01050
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:1961
Auteur(s)
mr. dr. G.M.C.M. Staats
BDO/Tilburg University/Open Universiteit
NLF-nummer
NLF 2022/0768
Aflevering
21 april 2022
Judoreg
NFB4950
bwbr0002320&artikel=27f,bwbr0002320&artikel=27f,bwbr0002471&artikel=31,bwbr0002471&artikel=31

Naar de bovenkant van de pagina