Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Dit wetsvoorstel is op 11 november 2021 door de Tweede Kamer aangenomen.


Er zijn geen amendementen of moties aangenomen.


Het wetsvoorstel


Met dit wetsvoorstel wordt de verhuurderheffing structureel met € 180 miljoen verlaagd per 1 januari 2022.


Nota van wijziging van 3 november 2021:


Het kabinet heeft besloten de verhuurderheffing met ingang van 2022 met € 500 miljoen te verlagen in combinatie met afspraken betreffende woningbouw en verduurzaming.


Daarnaast worden woningcorporaties gecompenseerd voor de in een door de Tweede Kamer aangenomen motie over de aanscherping van de earningsstrippingmaatregel door een extra verlaging van de verhuurderheffing.

Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
11 november 2021
Rolnummer
35 932
NLF-nummer
NLF 2021/2204
Aflevering
18 november 2021

X